10% popust*

Hostelling International

10% popust v 4000 youth hostlih po svetu ( * velja za imetnike slovenske basic ali upgrade kartice)

Kontakt

Hostelling International

Gosposvetska cesta 86, 2000 Maribor

10% popust*

Nazaj